perfecto o indefinido2

    Dos pasados, dos historias

    INTERMEDIO